Velikonoční výlet – Blansko – 1.-3. ročník

27.3.jsme jeli se spolužáky na výlet. Nejdříve šla 2.a 3. třída do Galerie města Blanska a 1.třída do muzea. Pak jsme se vystřídali.

V galerii jsme vyráběli velikonoční vajíčka, zasadili jsme řeřichu do skořápek od vajec a kreslili jsme rostliny na papír uhlem.

Potom jsme navštívili muzeum. Na výstavě knoflíkařství a perleťářství jsme se dozvěděli mnoho věcí, třebaže se knoflíky vyráběly dříve z perleti, která je moc vzácná. Taky jsme si vyrobili svůj vlastní knoflík. Prohlédli jsme si také interaktivní výstavu. Výlet se nám moc líbil.                                             -mš-