Svědci víry – bohatství našeho národa

Naši školu dnes navštívila paní Mgr. Vendula Zachovalová. Děti poutavou formou seznámila s třemi významnými osobnostmi naší historie – sv. Václavem, sv. Anežkou a sv. Janem Nepomuckým.  Děkujeme za její návštěvu.