Výstava Pravěk na Blanensku

Dne 22. října 2018 navštívili žáci 4. a 5. třídy blanenské muzeum, kde měli možnost vidět interaktivní výstavu s podtitulem Pravěk na Blanensku. Nejslavnějším obdobím představeným v archeologické expozici je doba halštatská díky nálezům z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála. V expozici jsou k vidění originální archeologické nálezy, ale také repliky a rekonstrukce jednotlivých předmětů pro přiblížení jejich podoby v dobách, kdy je lidé používali. Návštěva muzea navazuje na učivo probrané v hodinách vlastivědy.