PLÁN AKCÍ – listopad a prosinec

14. listopadu – kino Blansko – divadlo „Dlouhý, široký a Bystrozraký“

21. listopadu – „Hmyzáčci“ (program pro děti v rámci dopoledního vzdělávání)

24. listopadu – vystoupení předškoláků na vánočním posezení seniorů

30. listopadu – „Zpívání u vánočního stromu“ (obecní akce)

 

4. prosince – „Čertí rej“ (během dopoledního vzdělávání) – děti si přinesou kostýmy (dle možností)

10. prosince – „Vánoční besídka“ (odpoledne v MŠ – 15:00 a 15:30)

11. prosince – kino Blansko – představení „Příběhy vodníka Česílka“

18. prosince – program Zdravá 5 (zdravý životní styl – v MŠ)