Svatomartinské putování

Část dnešního vyučování jsme strávili v přírodě v tematickém „Svatomartinském putování“ s cílem dozvědět se, objevit a užít si vycházku i nalezený poklad.

Díky patří všem, kteří pomohli s přípravou, zejména paní Zvěřinové.

A pak také paní Zemánkové za milé sladké překvapení.

Děkujeme.