Vánoční dílny

Jak to všechno začalo? Tradici „Výroba advetních věnců“ v ZŠ Olomučany, jsme chtěli oživit.
Jak? Do našeho přemýšlení a vymýšlení vtrhla, jako svěží vítr, paní Zvěřinová s paní Suchou a „dílničky“ byly na světě.

Proto se ve čtvrtek dne 28. 11. 2019 konal 1. ročník EKO vánočních dílen, který byl určen rodičům a dětem z MŠ a ZŠ Olomučany.
Na sále U Kellnerů bylo nachystáno 5 stanovišť, na kterých si děti, společně se svými rodiči, mohly vyrobit ze starého použitého papíru – vánoční balicí papír, život starým knihám jsme vdechly dárkovými pytlíčky a ozdobami, které jsme z nich mohly vyrábět.  Svícen z přírodnin, pomohl vnést více světla do pochmurných dnů. Ořechové lodičky – svíčičky zalité včelím voskem, si odnesl domů každý, kdo na Štědrý večer drží tuto tradici. Včelí vosk pocházel od místních včelařů a velký dík patří včelaři panu Hláváčkovi.
K předvánoční atmosféře přispěla nejen vůně jehličí, dětského vánočního punče a různých dobrot, ale také hudba, kterou reprodukovala děvčata na akordeon a flétnu.
Děkujeme VŠEM, a není Vás málo, kteří jste se na této akci podíleli.
Akce byla uskutečněna za finanční podpory MAP II. DĚKUJEME