Vystoupení – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci – 30.11.2019