Etické dílny – 8.10. – 1. ročník

Dnes děti z první třídy navštívila paní lektorka z Etických dílen s programem „Jak se máš?“

Program příjemnou a nápaditou formou u dětí posílil komunikační dovednosti, ohleduplnost k druhým, navedl také  jak zvládat emoce, přispěl  k prevenci šikany a agrese. Děti se naučily rozeznávat a pojmenovávat 4 druhy emocí – radost, smutek, strach a hněv a učily se, jak reagovat na tyto emoce u sebe i u druhých.