Návštěva pracoviště Lipka – Jezírko žáky 4. a 5. ročníku 21.2.2022

Dne 21. února žáci 4. a 5. třídy navštívili environmentální pracoviště Lipka-Jezírko v Soběšicích. Vydali se do neobyčejného světa, který se skrývá pod našima nohama. Přesvědčili se, že půda není mrtvá a nudná, ale že představuje rozmanitou a zajímavou součást naší přírody. V rámci didaktických her se žáci dozvěděli, z čeho se půda skládá, jak vzniká a jaký vliv na ni může mít činnost člověka. Děti se přímo v terénu seznámily s živými tvory, kteří mají v půdě svůj domov. Vytvořily si a na památku odnesly obrázek malovaný přírodními pigmenty. Program nám výborně doplnil a rozšířil učivo přírodovědy.