Pasování na čtenáře – 1. ročník – 16.6.

Na podzim loňského roku se naši prvňáčci domluvili s paní knihovnicí, že ji opět navštíví, až budou umět číst. Dnes nastal den „D“, kdy se společně vypravili do knihovny předvést, jak se číst naučili. Každý ze Slabikáře přečetl krátký odstaveček, aby předvedl svoje čtenářské dovednosti. Pak mohli být po zásluze pasování do Řádu čtenářského, složili slavnostní slib a obdrželi za odměnu čtenářský glejt, knihu a balíček pro radost. Děkujeme všem, kteří nám tuto malou slavnost pomohli připravit a těšíme se na další návštěvu knihovny.