Vycházka s panem hajným Doleželem 1.-3. roč.

Dne 13.9. jsme se vydali na vycházku do lesa za panem hajným Doleželem.

Ten měl pro děti, spolu s jeho asistentkou paní Musilovou, nachystaných spoustu aktivit.

Děti si vyzkoušely stezku bosou nohou, učily se poznávat stromy a lesní zvěř, odhadovaly a počítaly stáří stromů a nakonec hledaly ukrytý poklad.