Pasování na čtenáře – 1. ročník

Dnes se naši prvňáčci vypravili do knihovny. Tam je uvítala paní knihovnice Vašíčková a pan starosta. Byla pro ně připravena malá slavnost – Pasování na čtenáře. Všichni prvňáčci museli prokázat, jak se naučili číst – přečetli kousek ze Slabikáře a ještě neznámý krátký text. Všichni ve zkoušce uspěli – složili slib čtenáře a byli pasováni na čtenáře. Všem dětem patří velká pochvala.