Dobronauti – Hvězdný tým – preventivní program

Dne 22.6. jsme ve třídě přivítali dvě milé paní lektorky z Dobronautů. Děti se s nimi poté vydaly na velkou zkoušku. Musely si ověřit, jestli umí dobře chápat a naslouchat. Co je to jinkód a kdo je Hilda Lipová? Přemýšlely, jak se sbližovat s lidmi, když jsou někdy úplně jiní. Snažily se vcítit do pocitů druhého, naučily se nehodnotit lidi podle prvního dojmu a určitě začnou více přemýšlet o ostatních.