Návštěva z Městské knihovny Blansko

Ve čtvrtek 26. ledna nás navštívila paní knihovnice Alice Hrbková s programem „Pohádkáři celého světa, spojte se!“. Děti se dozvěděly o autorech pohádek i sběratelích lidové slovesnosti, porovnávaly různé verze pohádek nejen u nás, ale i ze zahraničí, poslechly si japonský příběh o Jamambě, která se podobá našemu Otesánkovi. Na závěr si zahrály štafetovou hru.

Číst →

Podzimní prvouka – 1. a 2. ročník

Dnes bylo krásné počasí a proto jsme s dětmi vyrazili do lesa. Zopakovali jsme si vše, co už o lese víme z prvouky a z vycházky s panem hajným. Připomněli jsme si také pravidla chování v lese a obohatili se o spoustu nových informací. Děti pak na závěr hledaly přírodniny. Odměnou jim byla krásná perníková…

Číst →

Vycházka s panem hajným Doleželem 1.-3. roč.

Dne 13.9. jsme se vydali na vycházku do lesa za panem hajným Doleželem. Ten měl pro děti, spolu s jeho asistentkou paní Musilovou, nachystaných spoustu aktivit. Děti si vyzkoušely stezku bosou nohou, učily se poznávat stromy a lesní zvěř, odhadovaly a počítaly stáří stromů a nakonec hledaly ukrytý poklad.

Číst →

Pasování na čtenáře – 1. ročník – 16.6.

Na podzim loňského roku se naši prvňáčci domluvili s paní knihovnicí, že ji opět navštíví, až budou umět číst. Dnes nastal den „D“, kdy se společně vypravili do knihovny předvést, jak se číst naučili. Každý ze Slabikáře přečetl krátký odstaveček, aby předvedl svoje čtenářské dovednosti. Pak mohli být po zásluze pasování do Řádu čtenářského, složili…

Číst →

Rozmarýnek Brno – 1.,2.,3. ročník – 11.5.

Oborou Holedná nás dnes provedl Markazín – sele divočáka. Spolu s ním děti zažily setkání s dalšími lesními obyvateli. Hravě se naučily rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, zjistily, kolik měří a jak krmí svá mláďata strakapoud a do krabičkových lup ulovily lesní bezobratlé živočichy. Na závěr jsme pozorovali divoká prasata.

Číst →

Etické dílny – 1. ročník – 4.5.2022

Dnes nás v 1. třídě  zase po čase navštívila paní Hájková z Etických dílen s programem Hrajeme si spolu. Cílem programu bylo posílení spolupráce mezi dětmi, učení se  ohleduplnosti k druhým a  zvládání konfliktních situací ve třídě. Děti se naučily  vidět výhody vzájemné spolupráce, uvědomily si, že je nutné být při hraní trpělivý a kamarádský. …

Číst →