Vycházka s panem hajným Doleželem 1.-3. roč.

Dne 13.9. jsme se vydali na vycházku do lesa za panem hajným Doleželem. Ten měl pro děti, spolu s jeho asistentkou paní Musilovou, nachystaných spoustu aktivit. Děti si vyzkoušely stezku bosou nohou, učily se poznávat stromy a lesní zvěř, odhadovaly a počítaly stáří stromů a nakonec hledaly ukrytý poklad.

Číst →

Pasování na čtenáře – 1. ročník – 16.6.

Na podzim loňského roku se naši prvňáčci domluvili s paní knihovnicí, že ji opět navštíví, až budou umět číst. Dnes nastal den „D“, kdy se společně vypravili do knihovny předvést, jak se číst naučili. Každý ze Slabikáře přečetl krátký odstaveček, aby předvedl svoje čtenářské dovednosti. Pak mohli být po zásluze pasování do Řádu čtenářského, složili…

Číst →

Rozmarýnek Brno – 1.,2.,3. ročník – 11.5.

Oborou Holedná nás dnes provedl Markazín – sele divočáka. Spolu s ním děti zažily setkání s dalšími lesními obyvateli. Hravě se naučily rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, zjistily, kolik měří a jak krmí svá mláďata strakapoud a do krabičkových lup ulovily lesní bezobratlé živočichy. Na závěr jsme pozorovali divoká prasata.

Číst →

Etické dílny – 1. ročník – 4.5.2022

Dnes nás v 1. třídě  zase po čase navštívila paní Hájková z Etických dílen s programem Hrajeme si spolu. Cílem programu bylo posílení spolupráce mezi dětmi, učení se  ohleduplnosti k druhým a  zvládání konfliktních situací ve třídě. Děti se naučily  vidět výhody vzájemné spolupráce, uvědomily si, že je nutné být při hraní trpělivý a kamarádský. …

Číst →

Jezírko Soběšice – 5.11. – 1.,2.,3. ročník

Dnes děti vyrazily na výlet na Jezírko do Soběšic. První a druhý ročník čekal program „Dřevěný svět“. Děti se seznámily s larvou brouka tesaříka a  dozvěděly  se něco o jejím životě. Zahrály si spoustu didaktických a pohybových her a nakonec se přesunuly do kuchyně, kde si zatopily v kachlových kamnech a upekly si bramborové placky….

Číst →

Prvňáčci v knihovně

Dnes byli naši prvňáčci na návštěvě v knihovně v Olomučanech. Přivítala je paní Vašíčková, která také děti knihovnou provedla a ukázala jim spoustu zajímavých knížek. Děti jí potom předvedly, jak už umí po dvou měsících ve škole číst. Kdo všechno krásně přečetl, dostal od paní knihovnice Slabikář a malou sladkost. A až Slabikář dočteme, sejdeme…

Číst →

Podzimní vycházka 1. ročník

Děti z 1. ročníku dnes vyrazily do lesa. Během vycházky plnily hned několik úkolů: Sáhly si na vysoký strom, malovaly větvičkou, poslouchaly přírodu se zavřenýma očima, našly jedny z posledních kaštanů…Moc jsme si všichni vycházku užili.  

Číst →