Preventivní program s Policií ČR – kyberšikana

Dne 20. dubna byl ve 4. a 5. třídě uskutečněn online preventivní program ve spolupráci s metodikem prevence Policie ČR. Předmětem besedy byla skrytá nebezpečí internetu, sociálních sítí a fenomén zvaný kyberšikana. Byla diskutována například etika pořizování fotografií a videí, etika chování v kyberprostoru, ochrana osobních údajů a hesel, lživý obsah na internetu a možné nebezpečné kontakty….

Číst →