Prvňáčci v knihovně

Dnes byli naši prvňáčci na návštěvě v knihovně v Olomučanech. Přivítala je paní Vašíčková, která také děti knihovnou provedla a ukázala jim spoustu zajímavých knížek. Děti jí potom předvedly, jak už umí po dvou měsících ve škole číst. Kdo všechno krásně přečetl, dostal od paní knihovnice Slabikář a malou sladkost. A až Slabikář dočteme, sejdeme…

Číst →

PLÁN AKCÍ MŠ – listopad a prosinec

Listopad 4. listopadu – Divadlo Úsměv – Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka – v 10.45 v MŠ 11. listopadu – Oslava dne sv. Martina – dopolední program v MŠ 15. listopadu – Divadlo plyšového medvídka – Policejní pohádka – v 9.00 v MŠ (náhrada za zrušené zářijové představení) 18. listopadu – Malá technická univerzita…

Číst →

Podzimní vycházka 1. ročník

Děti z 1. ročníku dnes vyrazily do lesa. Během vycházky plnily hned několik úkolů: Sáhly si na vysoký strom, malovaly větvičkou, poslouchaly přírodu se zavřenýma očima, našly jedny z posledních kaštanů…Moc jsme si všichni vycházku užili.  

Číst →

Paralympiáda u Lvíčat

Jako tradičně i letos jsme uspořádali PARALYMPIÁDU. Děti v besedě nakoukly do života lidí s postižením. Pomocí fotografií se seznámily s Kamilem Vašíčkem, který reprezentoval ČR na paralympiádě v Riu ve sportu boccia. Na tento sport nám věnoval dvě sady míčků. Děti si vyzkoušely různé disciplíny a na chvíli zkusily, jak mají někteří lidé ztížený…

Číst →

Etické dílny – 8.10. – 1. ročník

Dnes děti z první třídy navštívila paní lektorka z Etických dílen s programem „Jak se máš?“ Program příjemnou a nápaditou formou u dětí posílil komunikační dovednosti, ohleduplnost k druhým, navedl také  jak zvládat emoce, přispěl  k prevenci šikany a agrese. Děti se naučily rozeznávat a pojmenovávat 4 druhy emocí – radost, smutek, strach a hněv…

Číst →

Vycházka do okolí Olomučan 4. a 5. ročníku

Ve čtvrtek 7.10. jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili na dvouhodinovou podzimní vycházku s cílem poznávání změn v přírodě, vzájemné komunikace a práce ve skupinách,  sběr přírodnin do dalších hodin VV a PČ. Průběžně jsme plnili úkoly a vše zaznamenávali do  pracovního  listu. Na Bahňáku jsme se pokusili o vytvoření obrázků z přírodnin…

Číst →